"Want More?!?"
Hans Spitzen - Hans Spitzen - Hans Spitzen - 0521-513163


Solfège/Theorie


Als je meer praktische of theoretische verdieping zoekt, zou je je bezig kunnen houden met gehoortraining of algemene muziekleer, al of niet gecombineerd met instrumentale lessen.


Solfège/Gehoortraining

Solfège is de training van het gehoor, die vooral belangrijk is als je op het gehoor muziek wilt leren (na)spelen, bijvoorbeeld als notenlezen niet je sterkste kant is.

Als je als zanger(es) vlot van blad wilt leren zingen, kun je hier eigenlijk niet omheen.


Algemene muziekleer

Deze theoretische kant van de muziek geeft meer inzicht in muzikale structuren, door de behandeling van o.a. toonladders, toonsoorten, akkoordenleer, metrum en ritme.

Deze kennis komt bijvoorbeeld goed van pas bij het bewerken of arrangeren van muziek, maar het begrip hiervan verbetert ook de muzikale uitvoering en verhoogt de muziekbeleving.
Hans Spitzen


Bandcoaching


Bands (maar ook individuele muzikanten) die denken ondersteuning nodig te hebben bij repetities, live optredens of studiowerk, kunnen een beroep doen op Hans' jarenlange ervaring als multi-instrumentaal bandlid en studiomuzikant.

Wanneer een band als collectief niet helemaal lekker functioneert, dan kunnen aanwijzingen door "iemand van buitenaf" soms wonderen doen.
Hans Spitzen


Voor meer inlichtingen of nadere informatie over lestijden en prijzen neem je contact op met:

Hans Spitzen, Meppelerweg 37, 8331 CR Steenwijk, Tel. 0521-513163 of mail: info@hans-spitzen.com