Cursus Chapman-Stick
Hans Spitzen - Hans Spitzen - Hans Spitzen - 0521-513163


Voor wie ècht eens wat anders wil is dit is een elektrisch snaarinstrument, uitgevonden en gefabriceerd door Emmett Chapman vanaf eind jaren '60. Hoewel het instrument qua vorm lijkt op een elektrische (bas)gitaar, is het geen tokkelinstrument: de Stick is gebouwd om te "tappen", d.w.z. de noten worden geproduceerd door met de vingertoppen de snaren tegen de toets te tikken ("hammer-on" techniek). Op deze manier kan de toets met twee handen bespeeld worden, waardoor de muzikant zowel een bas- als een melodie- en/of akkoordenpartij tegelijkertijd kan produceren. De dikkere bassnaren bevinden zich in het midden van de hals en de dunnere snaren aan de buitenkant: deze configuratie is gekozen zodat het instrument gemakkelijker bespeelbaar is. Naar boven toe is de baskant gebruikelijk gestemd in kwinten en naar onderen is de hoge kant gestemd in kwarten.

Het bespelen van de Stick maakt zeer complexe harmonieën mogelijk: de standaard-Stick is namelijk uitgerust met 10 snaren. Er bestaan echter ook varianten met 8 of 12 snaren, die alle verkrijgbaar zijn in een aantal verschillende stemmingen.


- De Sticklessen worden gegeven aan de hand van "The Stick Book" van Greg Howard. Omdat deze methode uitgaat van de standaard-muzieknotatie (zowel in G- als F-sleutel) is bekendheid met het notenschrift een vereiste.


- De Stick heeft een vrij lange mensuur, waardoor er van de bespeler een redelijke spanwijdte van handen en vingers gevraagd wordt.
Hans Spitzen


Voor meer inlichtingen of nadere informatie over lestijden en prijzen neem je contact op met:

Hans Spitzen, Meppelerweg 37, 8331 CR Steenwijk, Tel. 0521-513163 of mail: info@hans-spitzen.com